Morning Star Jiu Jitsu Schedule


choose your class type
Monday
 • 6:30 AM - 7:30 AM ****NO MORNING CLASS ON MONDAYS****
 • 6:00 PM - 7:00 PM NOGI "All Levels Jiu Jitsu" w/Professor Tim
 • 7:00 PM - 7:30 PM Jiu Jitsu Live Sparring
Tuesday
 • 6:30 AM - 7:30 AM NOGI "All Levels Jiu Jitsu" w/Professor Tim
 • 6:00 PM - 7:00 PM Wrestling for Jiu Jitsu w/Coach Nate
 • 7:00 PM - 7:30 PM Jiu Jitsu Live Sparring
Wednesday
 • 6:30 AM - 7:30 AM GI "All Levels Jiu Jitsu" w/Professor Tim
 • 6:00 PM - 7:00 PM NOGI "Intermediate Jiu Jitsu" w/Coach Anthony
 • 6:00 PM - 7:00 PM NOGI "Intro to Jiu Jitsu" w/Professor Tim
 • 7:00 PM - 7:30 PM Jiu Jitsu Live Sparring
 • 7:30 PM - 8:30 PM Striking/Kickboxing - All Levels w/Coach Junior
Thursday
 • 6:30 AM - 7:30 AM NOGI "All Levels Jiu Jitsu" w/Professor Tim
 • 6:00 PM - 7:00 PM NOGI "All Levels Jiu Jitsu" w/Professor Tim
 • 7:00 PM - 7:30 PM Jiu Jitsu Live Sparring
 • 7:30 PM - 8:30 PM Striking/Kickboxing - All Levels w/Coach Junior
Friday
 • 6:30 AM - 7:30 AM GI "All Levels Jiu Jitsu" w/Professor Tim
 • 6:00 PM - 7:00 PM NOGI Competition Class w/Professor Tim
Saturday
 • 10:00 AM - 11:00 AM Gi "All Levels Jiu Jitsu" w/Professor Tim
 • 11:00 AM - 12:30 PM Open Roll - Gi and NOGI
Sunday

Join Us Today For The Best BJJ Training In Town

Request information

Begin Your Free Week!